Křečové žíly

Skleroterapie je vhodná pro léčbu všech typů křečových žil, od metliček až po kmenové žíly.

Dle dosavadních klinických studií bylo zjištěno, že různou formou křečových žil trpí 90 % populace.1 Zhruba u 60 % se jedná o metličky a retikulární (nitkové) varixy, přibližně u 30 % o větší křečové žíly-varixy a jejich komplikace. Mezi rizikové faktory vzniku křečových žil patří mimo jiné věk, samozřejmě slabost pojivové tkáně a pohlaví – křečovými žilami trpí více ženy. V raných stádiích jsou varixy vnímány primárně jako estetický problém. Hlavními příznaky kromě problémů kosmetického rázu jsou pocit napětí, těžké a unavené nohy, bolest a brnění, časté noční křeče, svědění a otok.

Jestliže se křečové žíly nechají delší dobu bez ošetření, mohou se postupem času rozvinout v závažnější zdravotní problémy jako jsou záněty žil, hyperpigmentace, bércové vředy a trombóza hlubokých žil. Čekat, až k takovým stavům dojde, je opravdu zbytečné.

Skleroterapie je považována za lék 1.volby u křečových žil menšího rozsahu."2

Existuje účinná, bezpečná a šetrná léčba metliček a varixů a tou je skleroterapie, při níž dochází k vymizení křečových žil po injekčním podání přípravku s účinnou látkou polydocanol do postižené žíly. Jedná se o zavedenou metodu, která byla vyzkoušena a testována na celém světě. Účinnou farmaceutickou složkou sklerotizujícího přípravku je lauromacrogol 400 (polidocanol), v rámci klinického hodnocení (studie EASI), schváleného americkým úřadem FDA,3 byla prokázána účinnost i výborná tolerance.

……….. je vhodná pro všechny typy varixů a lze ji tudíž přizpůsobit individuální léčbě pacienta.

Sklerotizující přípravek je dostupný v různých koncentracích od 0,5 % do 3 % a je možné jej podávat ve formě kapalné i ve formě sklerotizující mikropěny, v závislosti na velikosti ošetřovaných varixů.

Způsob podávání

Koncentrace přípravku

 

0,5 %

1 %

2 %

3 %

 

Metličky

X

     

tekutina

       

mikropěna

Centrální žíly metliček

X

X

   

tekutina

       

mikropěna

Retikulární (nitkové) varixy

 

X

   

tekutina

       

mikropěna

Malé varixy

 

X

   

tekutina

 

X

   

mikropěna

Středně velké varixy– křečové žíly

   

X

X

tekutina

   

X

X

mikropěna

Velké varixy – křečové žíly

     

X

tekutina

     

X

mikropěna

 

1 Rabe E. et al. Bonn vein study of the German Society of Phlebology: Phlebologie 2003; 32: 1-14.
2 Rabe E and Pannier F. Dermatol Surg. 2010; 36(Suppl 2): 968-75
3 Rabe E. et al. Sclerotherapy of telangiectases and reticular veins: a double-blind, randomized, comparative clinical trial of polidocanol, sodium tetradecyl sulfate and isotonic saline (EASI study). Phlebology 2010; 25: 124-131.